המופע המשותף של יואב יצחק ודודי בר דוד - אשדודאנס
עברית