לצפייה בתוכניה המלאה של פסטיבל אשדודאנס 2022 To view the full program of the Ashdown Festival 2022 (Hebrew)

ריקוד נולד

תחרות כוריאוגרפיה לריקודי עם לשנת 2019

פסטיבל ”אשדודאנס“ מתכבד להזמין אתכם להירשם להשתתפות בתחרות הכוריאוגרפיה לריקודי עם "ריקוד נולד 2019 " שתתקיים ביום רביעי ה- 10.7.2019 במסגרת הפסטיבל.

לזוכים במקומות הראשונים יוענקו פרסים כספים נאים:

מידע כללי

מי יכול לבקש להשתתף? כל המעוניין לחבר ריקוד עם מקורי חדש (על פי כללי תקנון התחרות) ובתאריך 30.6.19 ימלאו לו לפחות 18 שנה למעט חבר בוועדת הבחירה או שופט בתחרות ו/או בני משפחתם.

איזה ריקוד ניתן לחבר? הריקוד יכול שיחובר בכל צורת ריקוד (מעגל, זוגות, שורות וכו) לבחירתו וטעמו של המחבר.

לאיזו מוסיקה יחובר הריקוד? שיר בשפה העברית ו/או לחן ישראלי מקורי אשר רשומים על שמו של המשתתף ו/או על שם מי מטעמו וזאת על פי כללי רישום ריקודים חדשים של עמותת ארגון המרקידים והכוריאוגרפים לריקודי עם בישראל ובתפוצות ואשר יקבל את אישור מארגני התחרות.

כמה ריקודים מתמודדים בתחרות? 12 ריקודים ייבחרו להתמודדות בתחרות (ייבחרו על ידי ועדת בחירה מבין הריקודים שהוגשו).

מהו המועד האחרון להגשה של צילום וידאו של הריקוד. שחובר? המועד האחרון לההגשה הינו 12.5.19

מהן ההנחיות לגבי צילום הווידאו שיוגש? על המשתתף לשלוח אל מארגני התחרות צילום ווידאו ברור ואיכותי של הריקוד. בצילום יבוצע הריקוד על ידי רקדנים מטעמו של המשתתף. המשתתף לא יהיה בין הרקדנים המבצעים את הריקוד. כמו כן, לא יהיו בצילום הווידאו כל מידע או רמיזה לגבי זהותו של המחבר/יוצר. על המשתתף לוודא כי הצילום הגיע אל מארגני התחרות עד למועד האחרון שהוגדר.

מה יתבקש ממשתתף שהריקוד שלו נבחר להתמודד בתחרות? מתמודד בתחרות יהיה אחראי לאיתור והכשרה של רקדנים לביצוע הריקוד שחובר על ידו בתחרות (מינימום 10 מקסימום 20 רקדנים). 

טופס זה וכל מסמך/פרסום בקשר לתחרות הינם בכפוף לתקנון התחרות. בכל מקרה של סתירה בינם לבין התקנון, יגברו הוראות התקנון.

עברית